Månad: september 2020

Samhällets fascination över science fiction

Människor har alltid fascinerats över science fiction, så länge genren har funnits. Idag är denna fascination större än någonsin och science fiction syns överallt i samhället, framför allt i filmer och litteratur men också inom spelbranschen. Vad beror detta på och vilka spännande spel finns tillgängliga på bingo.com? Existentiella frågor På ett djupare plan svarar science …